Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 


  Υπηρεσίες
          προς το κοινό

 

Υπηρεσίες προς το κοινό

Στα Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Κρήτης λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού ή για χορήγηση αντιγράφων, από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 8:30-14:30. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου των ΓΑΚ

• Αναγνωστήριο

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Αίτηση ερευνητή στα Αγγλικά (Researcher Application Document)

Αίτηση χορήγησης επικυρωμένου αντιγράφου Δικαστικών Αρχείων

Ενημέρωση παλαιών ερευνητών για το νέο νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)


• Βιβλιοθήκη

Στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.
Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικού, λαογραφικού ή άλλου περιεχομένου θεματολογία, ενώ ιδιαίτερη ενότητα αφορά ποικίλα θέματα της κρητικής βιβλιογραφίας.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική και είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από 08:30 έως 14:00.

Μουσειακή και Λαογραφική Συλλογή
Στην Υπηρεσία λειτουργεί μόνιμη  Μουσειακή ιστορική και λαογραφική συλλογή στην οποία πραγματοποιούνται, κατόπιν συνεννόησης, ξεναγήσεις.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)