Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Ιστορικό
 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1920 με έδρα τα Χανιά, ύστερα από απόφαση του τότε Γενικού Διοικητή Κρήτης Σ. Κροκιδά. Πρώτος Διευθυντής του ήταν ο Νικόλαος Παπαδάκης, στον οποίο και ανετέθη η διεύθυνση του Ι.Α.Κ. τον Μάρτιο του 1920. Το Αρχείο λειτούργησε με αυτό το καθεστώς ως το 1928, οπότε και αναγνωρίστηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Δεύτερος Διευθυντής ανέλαβε το 1933 ο Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, μετέπειτα Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1943 το Αρχείο έγινε Δημόσια Υπηρεσία (Φ.Ε.Κ. 17/27-1-1943), ενώ το 1947 ο Νικόλαος Τωμαδάκης ανέλαβε τη διεύθυνση των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τέλος σύμφωνα με το νόμο 1946/1991, τα Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Κρήτης είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.


ΣΤΕΓΑΣΗ

Το Αρχείο στεγάζεται σε νεοκλασικό, κρατικό, διατηρητέο κτήριο στην οδό Ιωάννη Σφακιανάκη 20 της πόλης των Χανίων και διατηρεί μισθωμένο και άλλο ισόγειο κτήριο, όπου στεγάζονται αρχειοστάσια για τα νεοεισερχόμενα αρχεία.

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)